สำนักงานขนส่งจังหวัดตาก

Tak Provincial Landtransport Office

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size


           สำนักงานขนส่งจังหวัดตาก เป็นหน่วยงานในส่วนภูมิภาค สังกัดกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม เริ่มก่อตั้งครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2510 โดยเช่าอาคารเลขที่ 192 ถนนตากสิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก เป็นสถานที่ปฏิบัติราชการ ต่อมาในปี พ.ศ. 2513 ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารสำนักงานเป็นของทางราชการ ในที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขที่ ตก.43 (14680) เนื้อที่ประมาณ 52 - 1 - 55 ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ 305 ถนน จรดวิถีถ่อง ตำบลน้ำรึม อำเภอเมือง จังหวัดตาก ต่อมาได้แบ่งที่ดินบางส่วนให้สำนักงานสรรพากรจังหวัดตาก เพื่อใช้สร้างอาคารสำนักงาน และอาคารที่พักอาศัย ทำให้ปัจจุบันคงเหลือเนื้อที่เป็นจำนวน 51 – 0 – 58.5 ไร่

            นอกจากสำนักงานใหญ่ดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2529 กรมการขนส่งทางบกได้อนุมัติให้จัดตั้งสำนักงานขนส่งจังหวัดตาก สาขาอำเภอแม่สอด ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 813 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ปะ อำเภอ แม่สอด จังหวัดตาก มีเขตครอบคลุมพื้นที่อำเภอแม่สอด อำเภอท่าสองยาง อำเภอแม่ระมาด อำเภอพบพระ และอำเภออุ้มผาง

 

สำหรับเจ้าหน้าที่

สถิติผู้เข้าชม

lightboxpopup