สำนักงานขนส่งจังหวัดตาก
          305/1 ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลน้ำรึม อำเภอเมือง จังหวัดตาก
          รับผิดชอบในเขตอำเภอเมืองตาก บ้านตาก สามเงา และกิ่งอำเภอวังเจ้า


 • ฝ่ายวิชาการขนส่ง
 • งานรถจักรยานยนต์
 • งานรถยนต์และรถขนส่ง
 • งานตรวจสภาพรถ
 • ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
 • งานบริหารทั่วไป
 • สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก
 • โทรสาร
 • 0 5551 1350
 • 0 5551 3394
 • 0 5554 1168
 • 0 5554 1167
 • 0 5554 1166
 • 0 5551 2786
 • 0 5551 1057
 • 0 5551 2745
    Our Office

          สำนักงานขนส่งจังหวัดตาก สาขาอำเภอแม่สอด
          813 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
          รับผิดชอบในเขตอำเภอแม่สอด พบพระ อุ้มผาง แม่ระมาด ท่าสองยาง


 • หัวหน้าสาขา
 • งานทะเบียนรถ
 • งานใบอนุญาตขับรถ
 • งานตรวจสภาพรถ
 • 0 5553 3920
 • 0 5553 2864
 • 0 5553 1906
 • 0 5553 3236